ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਣ | ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੀ. ਡੀ. ਐਫ਼. ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |